Het team van IKC de Bosvlinder

Directeur
Nicole Jongman – nicole.jongman@kitsprimair.nl 

Kinderopvang
Natalie Ottens – natalie.ottens@kitsprimair.nl
Linda Wolting – linda.wolting@kitsprimair.nl 
Elvira Feikens – elvira.feikens@kitsprimair.nl 

Groep: 1/2
Helga Beuving – helga.beuving@kitsprimair.nl
Annelies Joling – annelies.joling@kitsprimair.nl 

Groep 3/4
Helga Beuving – helga.beuving@kitsprimair.nl
Sanne Veenma – sanne.veenma@kitsprimair.nl

Groep 5/6
Sanne Veenma – sanne.veenma@kitsprimair.nl 
Ina Leever – ina.leever@kitsprimair.nl 

Groep 7/8
Sindy Pit – sindy.pit@kitsprimair.nl 
Roelien Wasse – roelien.wasse@kitsprimair.nl 

Intern begeleider
Ilona Niewzwaag – ilona.niewzwaag@kitsprimair.nl 

Ondersteuning
Antecla Groenewold – antecla.groenewold@kitsprimair.nl

Aanspreekpunten bij afwezigheid directeur: Annelies Joling/Helga Beuving

HVO
Wera Peijters 

 

Leerkrachten

Indien mogelijk verzorgen één of twee vaste leerkrachten het onderwijs voor een groep. In geval van afwezigheid van één van de vaste leerkrachten, begeleidt een invalleerkracht de groep. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd even binnenlopen of via de mail een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De e-mailadressen van de leerkrachten vindt u in bovenvermeld overzicht. Indien uw kind twee leerkrachten heeft, e-mail dan altijd naar beide leerkrachten. Door middel van scholing op individueel en/of op teamniveau werken leerkrachten aan hun eigen ontwikkeling en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Call Now Button