De oudercommissie bestaat uit vier leden. Dit zijn ouders van de kinder- en peuteropvang. De oudercommissie denkt mee over en heeft adviesrecht op het beleid van Kits Primair Kinderopvang om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen en verbeteren.

Call Now Button