De oudercommissie bestaat uit drie leden. Dit zijn ouders van de kinder- en peuteropvang. De oudercommissie denkt mee over en heeft adviesrecht op het beleid van Kits Primair Kinderopvang om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen en verbeteren. De oudercommissie van de Bosvlinder bestaat op dit moment uit Roely Noordenbos en Manon Feddema. We zijn nog op zoek naar een derde persoon die de commissie kan versterken. Heeft u hiervoor belangstelling? Neem dan contact op met de oudercommissie via ocbosvlinder@kitsprimair.nl.

Call Now Button