Intern begeleiders

Vanuit de Stichting Kits Primair zijn mensen werkzaam die zich gespecialiseerd hebben op een bepaald terrein. Op het gebied van leerlingzorg zijn dat meerschoolse IB-ers (intern begeleiders). De directeur zorg stuurt de meerschools IB-ers aan.

Wat doet de IB-er?

 • De IB-er stelt de toetskalender op.
 • De IB-er coördineert de gehele leerlingenzorg in de school. De leerkracht voert deze zorg in de groep uit.
 • De IB-er houdt het leerlingvolgsysteem actueel.
 • De IB-er analyseert de midden – en eind toetsen van Cito.
 • De IB-er draagt zorg voor de opzet van een orthotheek en het bijhouden daarvan.
 • De IB-er zit groeps- en leerlingbesprekingen voor. Hieruit kunnen eventuele vervolgstappen plaats vinden, zoals observaties in de klas.
 • De IB-er controleert handelingsplannen en groepsplannen en adviseert bij het opstellen daarvan.
 • De IB-er begeleidt leerkrachten met hulpvragen. De IB-er kan leerkrachten ondersteunen bij gesprekken met ouders van zorgleerlingen.
 • De IB-er kan kleine onderzoeken doen en/of verwijzen naar externe instanties.
 • De IB-er onderhoudt de contacten met externe instanties enz.
 • De IB-er is tevens aandachtsfunctionaris.
 • Kortom een breed scala aan werkzaamheden.

 

Call Now Button