bieb_op_schoolDe Bibliotheek op school

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen een keer per week naar de schoolbibliotheek. De schoolbibliotheek wordt bemand door ouders en/of grootouders. De kinderen kunnen hier leesboeken lenen maar ook informatieve boeken die hun kunnen helpen bij het maken van een werkstuk.

De bibliotheek op school betekent samenwerken een verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen. Meer informatie over de ‘Bibliotheek op school’ kunt u vinden op http://www.debibliotheekopschool.nl

Op de Bosvlinder besteden we dagelijks aandacht aan technisch, begrijpend lezen en leesbevordering. Hiervoor maken we o.a. gebruik van onze schoolbibliotheek, waarin biebouders een grote rol spelen. Dankzij hen is het mogelijk dat onze leerlingen dagelijks boeken kunnen lezen uit onze ruime collectie boeken. Ook doet de school mee aan allerlei leesbevorderingsprojecten vanuit de bibliotheek (zie http://www.doorgaandeleeslijn.nl voor meer informatie over leesbevorderingsprojecten).

Jaarlijks vullen leerkrachten en leerlingen De Monitor de Bibliotheek op school in. Dit is een digitale vragenlijst die inzicht geeft over 0.a. het lees-en leengedrag van de leerlingen en het leesbevorderend gedrag van de leerkrachten. De leescoördinator van de school stelt n.a.v. deze gegevens een leesplan op met acties en doelen om zo het leesklimaat op school nog verder te verbeteren. Dit gaat in samenwerking met de leesconsulent van de Bibliotheek op school.

Bibliotheek

Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en kan de woordenschat groeien met ca. 1.000 woorden per jaar.

Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school  is méér dan alleen wat kasten met boeken. School en Bibliotheek zetten zich samen in voor meer leesplezier en betere schoolprestaties door de Bibliotheek te integreren in de school. Want een kind dat graag en goed leest is een taalvaardig kind wat zijn/haar leerprestaties ten goede komt. Met de Bibliotheek op school werken school en Bibliotheek structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.

Lid van de Bibliotheek

Als kinderen lid worden bij de Bibliotheek op school, kunnen ze ook automatisch lid worden bij de Bibliotheek in de gemeente (voor zover zij nog geen abonnement hadden). Naast het lenen van boeken op school, is het hierdoor ook mogelijk om boeken te lenen bij de Bibliotheek. Tot 19 jaar is het lidmaatschap bij de Bibliotheek gratis.

schoolWise

Eén van de pijlers van de Bibliotheek op school is dat de school de beschikking krijgt over een rijke leesomgeving.

Met schoolWise beschikt de school over een digitaal portaal waarmee zij toegang krijgt tot een rijke leesomgeving waarmee geïntegreerd gezocht kan worden in de collectie van de school, de lokale Bibliotheek en digitale bronnen. Door kinderen met schoolWise te laten werken, wordt mediawijsheid gestimuleerd.

De portal is voor de kinderen ook thuis te raadplegen. Klik op het logo hieronder:

Bibliotheek
Call Now Button