Harmonieuze en respectvolle leeromgeving

Over IKC de Bosvlinder

Op IKC de Bosvlinder laten wij de kinderen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling, zodat zij leren wie ze zijn en weten wat ze kunnen. Dat doen we samen, want leren wordt krachtiger door het samen te doen! We gaan uit van de kwaliteiten van het kind en werken aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-13. We zoeken verbinding binnen en buiten het IKC, door samenwerking  op te zoeken in het dorp. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Er is sprake van gedeeld eigenaarschap, waarbij kinderen, ouders en professionals samenwerken. Werken volgens LeerKRACHT is hierbij ons uitgangspunt.

Call Now Button