Harmonieuze en respectvolle leeromgeving

Over de basisschool de Bosvlinder

Gelijkwaardigheid en respect voor de medemens zijn voor de leerkrachten wezenlijke uitgangspunten. Wij vinden dat de kinderen moeten leren respect op te brengen voor waarden en normen van anderen, ongeacht kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken voortdurend aan het voorkómen ervan. Als het toch gebeurt, grijpen we zo snel mogelijk in.

De school is steeds in ontwikkeling; nieuwe onderwijskundige ideeën worden op de voet gevolgd en zonodig ingepast.

Nicole Jongman, directeur

Call Now Button