We willen als school meer bieden dan het reguliere taal- en rekenonderwijs. We willen ook graag andere vaardigheden/ talenten aanspreken. De afdeling Lifestyle van onze Stichting Kits Primair heeft de volgende lifestyleleergebieden in kaart gebracht:

 • Kunst, cultuur en erfgoed;
 • Sport, educatie en welzijn;
 • Wetenschap en techniek;
 • Muziek en beeldende vorming;
 • Multimedia en educatie.

Daarbij horen de volgende talenten:

 • Sociaal talent;
 • Fysiek talent;
 • Cognitief talent;
 • Ondernemend talent;
 • Natuurtalent;
 • Creatief talent;
 • Communicatief talent;
 • Technisch talent.

Wanneer er op de bovenste 5 lifestyleleergebieden een beredeneerd aanbod ontstaat van groep 1 tot en met 8, dan ontstaat er een totale ontplooiing voor de kinderen van onze school.

 

Call Now Button